Posty

Modlitwa - diecezja Salisbury

Zrób nasze modlitwy znaczące. Prorok Mormon ostrzegł, że jeśli ktoś będzie się modlił, a nie z prawdziwym zamiarem serca ... nic mu nie przynosi, bo Bóg nie przyjmuje takich "(Moroni 7: 9). Aby nasze modlitwy były znaczące, musimy się modlić z całą szczerością iz całą energią serca "(Moroni 7:48). Musimy być ostrożni, aby uniknąć próżnych powtórzeń "kiedy modlimy się (zob. Mateusza 6: 7).
Właśnie rozpoczęliśmy naszą modlitwę szaloną służbę (zwaną Knit One, Pray Two). Na pierwsze spotkanie chciałem zrobić coś specjalnego, aby go wyrzucić, więc pomyślałem o błogosławieństwie rąk. Panie w grupie bardzo się podobały i pozwalało im wiedzieć, jak bardzo kościół ten docenia tę nową służbę. Nasz główny pastor zrobił błogosławieństwo, namaszcząc ręce olejem. Kiedy zrobione dla pielęgniarek, zwykle odbywa się to przez pierwsze mycie rąk w basenie ciepłej wody, ale zdecydowaliśmy się tego nie robić.
Te modlitwy można mówić w milczeniu lub głośno, ale są uważane za skuteczniejsze,…

Realizowanie stypendium modlitewnego

Czy kiedykolwiek zadałeś pytanie, dlaczego modlitwa nie działa? Dlaczego czasami wydaje się, że Bóg nas ignoruje, kiedy modlimy się do Niego. Wielu modliło się, aby Bóg interweniował i rozwiązał problem, z którym walczą, ale czasem pozorna odpowiedź Boga jest milczeniem.
W tej perspektywie modlitwa nie jest rozmową. Raczej ma za zadanie wpoić pewne postawy u tego, kto modli się, ale nie ma wpływu. Wśród Żydów był to podejście do Rabbenu Bachya, rabina Yehuda Haleviego, Józefa Albo, Samsona Rafaela Hirscha i Józefa B. Soloveitchika Ten pogląd wyraża rabin Nosson Scherman w przeglądzie do Artscroll Siddur (str. XIII).
W 1872 roku Francis Galton przeprowadził słynne eksperymenty statystyczne w celu ustalenia, czy modlitwa miała fizyczny wpływ na środowisko zewnętrzne. Galton postawił hipotezę, że gdyby modlitwa była skuteczna, członkowie brytyjskiej rodziny królewskiej żyli dłużej, biorąc pod uwagę, że w każdą niedzielę modlono się o ich dobre samopoczucie. Dlatego porównywał długowiecz…

Modlitwa - informacje

Odkryj moc modlitwy wraz z naszymi modlitwami, które zaspokoją Twoją potrzebę! Niezależnie od tego, czy poszukujesz mądrości, pokoju, uzdrowienia, ochrony, radości czy codziennych modlitw, pomożemy Ci znaleźć słowa. Pamiętaj, że Duch Święty sięga po nas, gdy nie mamy słów! Nie musisz specjalnej modlitwy, aby Bóg znał twoje serce. Mamy jednak nadzieję, że słowa modlitewne, które napisaliśmy, pomogą Ci przez wasze walki i obawy o pokój i radość w Chrystusie Jezusie.
Panie Jezu, wieczny pasterz, w twojej łaskawości z miłosierdzia widzisz tę część waszego ukochanego trzody. Wołamy do Ciebie jako sierot: Panie, daj nam powołania! Wzywaj wielu młodych ludzi do bycia świętymi kapłanami i konsekrowanymi mężczyznami i kobietami. Prosimy o to przez wstawiennictwo Maryi, waszej czcigodnej, świętej Matki. Panie Jezu, daj nam kapłanów i osób konsekrowanych po swoim sercu!
Powinniśmy uczynić modlitwę rodzinną konsekwentną częścią naszego życia rodzinnego. Każdego ranka i wieczorem powinniśmy klęka…